služby

komunikace s novináři

příprava a distribuce tiskových zpráv

organizace tiskových konferencí

media tripy

informování zákazníků

správa webových stránek

aktualizace na sociálních sítích

emailová komunikace

grafické a redakční práce

obsahová a grafická tvorba zpravodajů a bulletinů

textová příprava informačních tiskovin

korektury

vydavatelství